Schadeformulier DaCapo College

Gegevens Leerling

Door op ‘verzenden’ te drukken geeft u aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld door de ouders van de leerling. In geval van fraude wordt aangifte gedaan bij de politie. In enkele gevallen zal QSX-Claims u verzoeken foto’s van de schade te versturen.