Schadeformulier Johannes Fontanus College

Gegevens Leerling

(yyyy-mm-dd)

Door op ‘naar laatste stap’ te drukken geeft u aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld door de ouders van de leerling. In geval van fraude wordt aangifte gedaan bij de politie.

LET OP U wordt op de volgende pagina gevraagd nog de foto’s en eventuele overige bijlages die belangrijk zijn voor het verwerken van uw schade te uploaden. Zonder deze documenten wordt uw schade niet in behandeling genomen