Schadeformulier school niet in overzicht

Gegevens Leerling

(yyyy-mm-dd)

Door op ‘naar laatste stap’ te drukken geeft u aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld door de ouders van de leerling. In geval van fraude wordt aangifte gedaan bij de politie.