testid

schadeform nieuw proces

Heeft u schade? Meld dit via dit formulier

 • Hidden
 • Klant gegevens

 • Gegevens apparatuur

 • Schade details

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Omschrijving gebeurtenis

 • In uw belang


  Wij kunnen alleen compleet ingevulde schademeldingen in behandeling nemen. Stuur indien noodzakelijk alle stukken zoals een politierapport ook naar ons op via info@qsx-claims.com

  Door op verzenden te drukken verklaart u: Vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en alle bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben meegedeeld. Dit schadeformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan qsx claims te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op vergoeding en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. LET OP. Indien er sprake blijkt van fraude wordt er door qsx claims altijd aangifte gedaan
 • Hidden